Nama Usahawan : Halijah binti Abd Rashid

Asal : Felda Lasah

Produk : Aiskrim Homemade