Nama : Kabitha Anjali A/P Krishna Moorthy
Umur : 16 tahun
Ahli : 2020

 

Latarbelakang

Kabitha Anjali A/P Krishna Moorthy merupakan pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Kebangsaan RLKT Lasah. Beliau aktif dengan kegiatan kokurikulum disekolahnya. Beliau mula hadir ke Pusat Internet Felda Lasah selepas mengikuti kelas Google Classroom yang telah diadakan di Pusat Internet Felda Lasah.

Sebelum penggunaan ICT/penglibatan PIM

Sebelum mengenali Pusat Internet, Kabitha Anjali cuma belajar asas komputer sahaja disekolah. Beliau tidak pernah hadir mendapatkan kelas komputer di mana-mana Pusat Internet sebelum ini. Oleh yang demikian, pengetahuan ICT beliau agak terhad dan sedikit.

Selepas penggunaan ICT/penglibatan PIM

Selepas mengikuti kelas ICT di Pusat Interenet Felda Lasah, banyak ilmu baru yang diperolehi. Kabitha Anjali telah belajar banyak pelajaran baru berkaitan ICT.. Beliau telah belajar mendaftar akaun email bagi memudahkan urusan beliau. Selain itu, beliau juga belajar cara membuat flyer menggunakan aplikasi atas talian. Beliau juga mengikuti kelas suntingan Video bagi menambah kemahiran beliau.

kabitha