WOOP2 LOBSTER

Udang kara yang mendapat sambutan hangat di Sungai Siput. Semakin mendapat sambutan setelah keluar dalam Majalah 3